Zápisník Josefa Rouska

Python a React.js programátor, zaměřený na Shopify integrace

Shopify - Fakturoid: Variabilní symbol z externího systému

Tento článek se vztahuje k integraci propojující Shopify a Fakturoid.cz.

Máte systém na zpracování objednávek generující vlastní čísla objednávek a potřebujete použít toto číslo jako variabilní symbol? Nově je možné použít atributy uložené v note_attributes jako variabilní symbol na faktuře. Tento atribut má několik názvů v závislosti na místě použití.

Celý proces začíná v nákupním košíku, kde je možné pomocí skrytého input elementu nastavit Cart attribute.

<input type="hidden" name="attributes[shopify_fakturoid_variable_symbol]" value="{{ cart.attributes["shopify_fakturoid_variable_symbol"] }}">

Pro složitější aplikace je také možné použít Shopify Ajax API.

jQuery.post('/cart/update.js', {
 attributes: {
  shopify_fakturoid_variable_symbol: '123456789'
 }
})

Tento atribut se zobrazí v sekci Additional details v detailu objednávky v administraci Shopify.

Posledním krokem je zobrazení instrukcí k platbě. K tomuto účelu je možné využít notifikační e-mail Order confirmation.

Návod předpokládá, že máte v sekci Settings > Payments > Manual payments zapnutou platbu s názvem Bank Deposit.

V šabloně najděte sekci <h4>Payment method</h4>, konkrétně {{ transaction.gateway | replace: "_", " ".... Za {% endif %} po tomto výrazu vložte kód uvozený <!-- Platební informace --> a <!-- / Platební informace --> dle příkladu.

<!-- Platební informace -->
{% if transaction.gateway == "Bank Deposit" %}
<p class="customer-info__item-content">
  <strong>Číslo účtu:</strong> 123457/0000
</p>
<p class="customer-info__item-content">
  <strong>Variabilní symbol:</strong>
  {% if order.attributes %}
    {% for attribute in order.attributes %}
      {% if attribute | first == "shopify_fakturoid_variable_symbol" %}
        {{ attribute | last }}
      {% endif %}
    {% endfor %}
  {% endif %}
</p>
{% endif %}
<!-- / Platební informace -->

Nastavení aplikace

Pro aktivaci této funkce stačí nastavit název atributu v sekci Custom Variable symbol.

Více o automatizaci platby převodem se dozvíte v článku Automatizace platby převodem na Shopify pomocí Fakturoidu.