Zápisník Josefa Rouska

Python a React.js programátor, zaměřený na Shopify integrace

Local state management pomocí Apollo

Apollo je sada nástrojů pro práci s GraphQL od tvůrců Meteor.js. Apollo Client slouží k napojení UI na data, Apollo Engine na infrastrukturu a tooling a nakonec Apollo Server pro zpřístupnění REST API pomocí GraphQL.

V tomto článku bych se rád zaměřil na velmi užitečnou část zvanou apollo-link-state. Když používám Apollo Client, tak mám vyřešenou práci s API. V aplikaci je ale vždy nějaký lokální stav, s jehož správou mi Apollo Client může pomoci.

Běžně se pro uchování lokálního stavu používá Redux nebo MobX. S pomocí apollo-link-state je nově možné použít cache Apollo Clienta jako úložiště pro všechna naše data. Pro čtení nebo zápis lokálního stavu použijeme queries a mutations jako bychom pracovali s daty na serveru.

Začít ukládat stav pomocí apollo-link-state je velmi jednoduché. Jako základ používám apollo-boost. apollo-boost je balíček apollo knihoven, který zahrnuje i apollo-link-state. Při inicializaci klienta nastavím clientState a vyplním výchozí hodnoty.

import ApolloClient from "apollo-boost";

export const client = new ApolloClient({
 uri: "",
 clientState: {
  defaults: { expanded: false },
  resolvers: {}
 }
});

clientState přijímá i parametr typeDefs. Toto schéma se nepoužívá pro validaci jako na serveru, protože knihovna graphql-js by výrazně zvedla velikost výsledného balíku. Client-side schéma se používá v Apollo DevTools, kde je možné schéma prozkoumat.

Pro čtení dat pak stačí použít GraphQL query s direktivou @client. Na stejném principu fungují ostatní Apollo Link knihovny, např. apollo-link-rest. Ta používá @rest direktivu pro označení polí, která by měla být načtena z REST endpointu. Direktivy @client a @rest nemění podobu dat, jen určují odkud se data načítají.

import { Query } from "react-apollo";
import { gql } from "apollo-boost";

const SECTION_QUERY = gql`
 {
  expanded @client
 }
`;

export const Expander = () => (
 <Query query={SECTION_QUERY}>
  {({ data }) => (data.expanded ? "expanded" : "collapsed")}
 </Query>
);

Zbýva vyřešit zápis dat. Zde jsou na výběr dvě možnosti. První je zápis přímo do cache použitím client.writeData v komponentách ApolloConsumer, nebo Query. Přímý zápis je vhodný pro jednorázové zápisy nezávislé na datech uložených v cache. Druhá možnost je Mutation, volající client-side resolver. Resolver může pracovat s daty v cache, hodí se tedy např. na přidávání položek do seznamu nebo přepínání hodnoty. Přímý zápis bych přirovnal k setState, zatímco resolver připomíná Redux.

import { ApolloConsumer } from "react-apollo";

const expand = client =>
 client.writeData({
  data: { expanded: true }
 });

export default = () => (
 <ApolloConsumer>
  {client => <button onClick={() => expand(client)}>See FAQs</button>}
 </ApolloConsumer>
);

Pokud bych potřeboval použít mutation, musím nejdříve do ApolloClient přidat resolver.

export const client = new ApolloClient({
 uri: "",
 clientState: {
  defaults: {
   expanded: false
  },
  resolvers: {
   Mutation: {
    expand: (_, d, { cache }) => {
     cache.writeData({ data: { expanded: true } });
    }
   }
  }
 }
});

Potom přidám komponentu Mutation a předám jí mutation s direktivou @client. To řekne apollo-link-state, aby volal lokální expand mutation resolver pro zpracování mutation.

import { Mutation } from "react-apollo";
const FAQ_SECTION_EXPAND = gql`
 mutation expand {
  expand @client
 }
`;

<Mutation mutation={FAQ_SECTION_EXPAND}>
 {expand => <Button onClick={expand}>See FAQs</Button>}
</Mutation>

Toto bylo moje základní seznámení s apollo-link-state. V jednom z budoucích článků popíšu jak na kombinování lokálního stavu se stavem ze serveru a složitější mutations. Aplikaci používající přímý zápis i mutations najdete na CodeSandbox.

Školení GraphQL a Apollo

Vedu GraphQL a Apollo workshop, kde si vyzkoušíme Apollo Client v praxi.